Shree Fakirji Maharaj Sansthan

संकेतस्थळ प्रकाशन- कार्तिक वद्य प्रतिपदा २४/११/२०१८

संकेतस्थळ प्रकाशन- कार्तिक वद्य प्रतिपदा २४/११/२०१८

संकेतस्थळ प्रकाशन- कार्तिक वद्य प्रतिपदा २४/११/२०१८संकेतस्थळ प्रकाशन- कार्तिक वद्य प्रतिपदा २४/११/२०१८

१. श्री फकिरजी महाराज आरती 

२. दौडा जाए रे समय का घोडा 

३. माझी फकिरजी माऊली

४. आली झोळी आली झोळी 

५. संत फकिरजी गुराखी झाले

६. ये मेरे गुरुदेव

७. जनम जनम का साथ

८. ओम फकिरजी नमो नमः (मंत्र) 

९. जय फकिरजी जय (मंत्र) 

Copyright © Shri Fakirji Mahima Audio Video CD -  All Rights Reserved.